Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn het contract tussen u en Slawter Studios ("ons", "wij", enz.). Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord eraan gebonden te zijn.

Ze zijn gebaseerd op een set geschreven doorĀ Net LawmanĀ en vrijgegeven onder licentie. Ze beschermen zowel uw rechten als die van ons.

Wij zijn Slatwter Studios Ltd, een in Engeland geregistreerd bedrijf. Ons adres is Studio / Suite 2, The Lawn, St Marys Lane, Ealing Green, Londen, W5 5ER

U bent: iedereen die onze website gebruikt.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door en bewaar deze. Als u het er niet mee eens bent, dient u onze website onmiddellijk te verlaten.

 

Dit zijn de overeengekomen voorwaarden:

1. Definities

"Inhoud" betekent de tekstuele, visuele of auditieve inhoud die wordt aangetroffen als onderdeel van uw ervaring op onze website. Het kan onder meer zijn: tekst, afbeeldingen, geluiden, video's en animaties. Het bevat inhoud die door u is gepost.
"Intellectueel eigendom" betekent intellectueel eigendom van ons, van welke soort dan ook, al dan niet geregistreerd of registreerbaar in enig land, met inbegrip van allerlei soorten intellectueel eigendom dat na vandaag ontstaat; en met inbegrip van onder meer patenten, handelsmerken, niet-geregistreerde merken, ontwerpen, auteursrechten, domeinnamen, ontdekkingen, creaties en uitvindingen, samen met alle rechten die aan die rechten zijn ontleend.
"Onze website" betekent elke website van ons en omvat alle webpagina's die door ons worden beheerd.
"Post" betekent het weergeven, tentoonstellen, publiceren, verspreiden, verzenden en / of openbaar maken van informatie, inhoud en / of ander materiaal op onze website, en de uitdrukkingen "Geplaatst" en "Posten" zullen dienovereenkomstig worden geĆÆnterpreteerd;
"Product" betekent elk product dat door ons op onze website wordt verkocht of te koop wordt aangeboden.
"Software" betekent de software die u zult gebruiken in combinatie met het Product. Het omvat alle software die eigendom is van ons, ongeacht de bron waarvan u deze hebt verkregen, en het tijdstip waarop u deze heeft of zult verkrijgen.

2. Interpretatie

In deze overeenkomst, tenzij de context anders vereist:

 • elke term in deze overeenkomst is van toepassing op zowel het Product als op alle Software, voor zover dat van toepassing is.
 • een verwijzing naar een persoon omvat een menselijk individu, een bedrijfsentiteit en elke organisatie die als een eenheid wordt beheerd of gecontroleerd.
 • in het kader van toestemming betekent 'mag niet' in verband met een actie van u 'mag niet'.
 • de kopjes van de paragrafen en schema's (indien aanwezig) bij deze overeenkomst zijn alleen voor het gemak ingevoegd en hebben geen invloed op de interpretatie.
 • elke overeenkomst van een van beide partijen om iets niet te doen of achterwege te laten, omvat een verplichting om een andere persoon niet toe te staan hetzelfde te doen of achterwege te laten;
 • behalve waar anders vermeld, kan elke verplichting van een persoon die voortvloeit uit deze overeenkomst worden uitgevoerd door een andere persoon;
 • een verwijzing naar een handeling of regeling omvat nieuwe wet met in wezen dezelfde bedoeling als de handeling of regeling waarnaar wordt verwezen.
 • deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten door ons. Ze prevaleren boven de door u voorgestelde voorwaarden.
 • deze overeenkomst is alleen gemaakt in de Engelse taal. Als er een tegenstrijdige betekenis is tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en enige versie of vertaling van deze overeenkomst in een andere taal, prevaleert de Engelstalige versie.

3. Contractbasis

 • Wanneer u een door software aangedreven product koopt, koopt u ook een licentie die beperkt is tot het gebruik van die software in combinatie met het product dat u hebt gekocht, onder de voorwaarden van deze overeenkomst. We verlenen u nu een licentie om de Software te gebruiken. De licentie is beperkt tot uw gebruik van het product dat u hebt gekocht en gedurende de levensduur van dat product.
 • Bij het aangaan van dit contract heeft u niet vertrouwd op enige vertegenwoordiging of informatie van welke bron dan ook, behalve de definitie en uitleg van een product op onze website.
 • Als u onze website op een of andere manier gebruikt en een bestelling plaatst namens een andere persoon, garandeert u dat u de volledige bevoegdheid heeft om dit te doen en accepteert u persoonlijke verantwoordelijkheid voor elke handeling of omissie door u.
 • U erkent dat u precies begrijpt wat in een product is inbegrepen en u bent ervan overtuigd dat het product dat u hebt geselecteerd geschikt en bevredigend is voor uw vereisten;
 • De software wordt verkocht als download.
 • U mag geen licentie verlenen voor Software.
 • U mag geen software kopiĆ«ren of publiceren, behalve zoals specifiek toegestaan in deze overeenkomst.
 • Het contract tussen ons komt alleen tot stand wanneer we u schrijven om te bevestigen dat we ermee instemmen u het gewenste product te leveren. Uw betaling leidt niet tot een contract. Als we weigeren een product te leveren, zullen we uw geld onmiddellijk terugbetalen via uw betalingsmethode
 • We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website staan op de dag dat u een product bestelt.
 • De prijs van een product kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zullen nooit een prijs wijzigen om de prijs te beĆÆnvloeden die aan u in rekening is gebracht op het moment dat u dat Product koopt.
 • Als u in de toekomst een betaling voor producten doet, doet u dat onder de voorwaarden die op dat moment op onze website zijn geplaatst.
 • We verkopen geen producten in alle landen. We kunnen weigeren om een Product te leveren als u in een land woont dat wij niet bedienen.

4. De prijs en betaling

 • De te betalen prijzen voor Producten staan duidelijk vermeld op Onze Website.
 • De prijs die voor elk product in rekening wordt gebracht, kan van land tot land verschillen. Mogelijk hebt u geen recht op de laagste prijs, tenzij u in het kwalificerende land woont.
 • De prijzen zijn inclusief eventuele btw of andere omzetbelasting.
 • Prijs van software is inbegrepen in de prijs van een product.
 • Als we per ongeluk een product te laag geprijsd hebben, zijn we niet aansprakelijk om dat product tegen de vermelde prijs aan u te leveren, op voorwaarde dat we u hiervan op de hoogte stellen voordat we het naar u verzenden.
 • De prijs van het product is exclusief de verzendkosten die in rekening worden gebracht tegen de tarieven die gelden op de datum waarop u uw bestelling plaatst en die worden weergegeven op een pagina van onze website voordat we u vragen om te betalen.
 • Als we u geld verschuldigd zijn (om deze of om een andere reden), zullen we uw creditcard of betaalpas zo snel als redelijkerwijs mogelijk is crediteren, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop we accepteren dat de terugbetaling verschuldigd is.

5. Beveiliging van uw creditcard

We zorgen ervoor dat onze website veilig voor u is om te gebruiken.

 • Kaartbetalingen worden niet verwerkt via pagina's die door ons worden beheerd. We gebruiken een of meer online betalingsdienstaanbieders die uw kaart- of bankrekeninggegevens in een veilige omgeving zullen versleutelen.

6. Annulering en terugbetaling

Deze en de volgende paragraaf zijn van toepassing als u als consument koopt zoals gedefinieerd in de voorschriften inzake consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) 2013 (de "voorschriften"). Mits het Reglement van toepassing is op de betreffende transactie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op het contract.

 • We informeren u nu dat informatie met betrekking tot alle aspecten van onze producten niet in dit document staat, maar in ons marketingmateriaal, of dat nu in het medium van onze website is of op papier.
 • Bij annulering van uw bestelling gelden de volgende regels:
  • Als u een Product hebt besteld maar niet hebt ontvangen, kunt u uw bestelling op elk moment binnen 14 dagen na uw bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. U bent niet verplicht en wij betalen uw geld terug. Als u een wachtwoord heeft gekregen om een licentie op uw computer te ontgrendelen, kunt u de licentie niet terugbetalen of annuleren. Voer daarom voorafgaand aan de aankoop uw due diligence uit
  • Als je een Product hebt besteld en hebt ontvangen, kun je je bestelling op elk moment annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop je het Product hebt ontvangen. U moet ons laten weten dat u wilt annuleren. U moet het product binnen dezelfde periode van 14 dagen ook naar ons terugsturen. Als u een wachtwoord heeft gekregen om een licentie voor uw computer te ontgrendelen, kunt u de softwarelicentie niet terugbetalen of annuleren. *
  • We zullen uw geld teruggeven onder de volgende voorwaarden:
   • Dat kan worden bewezen dat het product defect is of dat het niet werkt zoals beschreven op onze website.
   • u houdt zich aan onze procedure voor retourzendingen en terugbetalingen.
  • De optie om uw bestelling te annuleren is niet beschikbaar als het product een hard medium is voor een product in soft copy, dat verzegeld naar u wordt verzonden en onverzegeld aan ons wordt geretourneerd.

7. Aansprakelijkheid voor latere gebreken

 • Bekijk het product dat u van ons hebt ontvangen onmiddellijk nadat u het heeft ontvangen. Als u ons binnen 30 dagen na ontvangst van het product geen defect of probleem meldt, gaan we ervan uit dat u het heeft geaccepteerd.
 • De procedure voor het retourneren van het defecte product is als volgt:
  • het product moet aan ons worden geretourneerd zodra een defect wordt ontdekt, maar niet later dan zes maanden na ontvangst door u.
  • lees voordat u het product aan ons retourneert zorgvuldig de handleiding of neem contact op met onze ondersteuningsafdeling om te bevestigen dat er een defect in het product is.
  • Volg de retourprocedure die we u sturen zodra u ons laat weten dat u ze wilt retourneren.
 • We zullen uw geld teruggeven onder de volgende voorwaarden:
  • wij ontvangen het Product met intacte etiketten en verpakking.
  • u voldoet aan onze retourprocedure. We kunnen uw geld niet teruggeven tenzij we weten wie ze heeft verzonden.
  • u vertelt ons duidelijk wat de fout is waarover u klaagt, toen het voor het eerst duidelijk werd, en andere informatie om ons in staat te stellen het te identificeren of te reproduceren.
 • Als er een defect wordt gevonden, zullen we:
  • het Product repareren of vervangen, of
  • vergoed de volledige kosten die u hebt betaald, inclusief de kosten voor het retourneren van het product.

8. Levering en afhalen

 • Producten worden geleverd binnen 30 dagen vanaf de dag dat u een bestelling plaatst om een product te kopen.
 • Levering van de software is inbegrepen bij levering van het product.
 • Leveringen worden gedaan door de vervoerder op het adres dat is opgegeven in uw bestelling. U moet ervoor zorgen dat er iemand aanwezig is om de levering te accepteren.
 • Als we uw product niet binnen 30 dagen na de datum van uw bestelling kunnen leveren, stellen we u per e-mail op de hoogte om een andere leverdatum te regelen.
 • We kunnen uw product in termijnen leveren als ze niet allemaal tegelijkertijd beschikbaar zijn voor levering.
 • Alle producten moeten bij levering worden ondertekend door een volwassene van 18 jaar of ouder. Als niemand van die leeftijd op het adres is wanneer de levering wordt geprobeerd, kan uw aankoop door de chauffeur worden behouden. Wanneer uw gekochte product arriveert, is het belangrijk dat u onmiddellijk de staat en hoeveelheid controleert. Als het product tijdens het transport is beschadigd, moet u de levering weigeren en onmiddellijk contact met ons opnemen, zodat we een vervanging snel kunnen verzenden en uw ongemak tot een minimum kan beperken.
 • Ondertekenen van "Niet aangevinkt", "Niet aangevinkt" of iets soortgelijks is niet acceptabel.
 • Als we met u overeenkomen om op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te leveren, zullen we ons best doen om hieraan te voldoen. Maar geen enkele gegeven tijd mag als contractueel worden behandeld. We zijn dus niet aansprakelijk jegens u voor kosten of ongemak dat u oploopt vanwege vertraagde levering of niet-levering.
 • Sommige producten worden rechtstreeks geleverd door de fabrikant, die contact met u opneemt om de levering te regelen. Wanneer de levering van de artikelen rechtstreeks met de fabrikant is geregeld, bent u onderworpen aan het leveringsbeleid van de fabrikant.
 • De leveringstermijn vermeld op de bestelling, indien van toepassing, is slechts een schatting. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen buiten onze redelijke controle.
 • We zijn blij dat u producten ophaalt in onze winkel / magazijn, mits u van tevoren een afspraak maakt en de betaling is ontvangen op onze bank.
 • Als u producten bij ons ophaalt, dan:
  • we kunnen u geen informatie verstrekken;
  • Producten zijn voor uw risico vanaf het moment dat ze door u of uw vervoerder worden opgehaald in onze winkel / magazijn;
  • u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt nadat u het Product in bezit heeft gekregen, zowel op als buiten ons terrein, inclusief schade aan eigendommen van welke aard dan ook, die aan een persoon toebehoort.

9. Product geretourneerd

Deze bepalingen zijn van toepassing als u bij ons koopt, behalve als consument. De volgende regels zijn van toepassing om het defecte product te retourneren:

 • We accepteren geen retourzendingen tenzij er een defect was in het product op het moment van aankoop, of we hebben in correspondentie afgesproken dat u het kunt retourneren.
 • Lees, voordat u een product aan ons retourneert, de instructies zorgvuldig door en controleer of u het correct hebt gemonteerd en of u voldoet aan alle bepalingen met betrekking tot de voeding, stekkers en stopcontacten.
 • Het product moet aan ons worden geretourneerd zodra een defect wordt ontdekt, maar niet later dan 14 dagen.
 • U moet ons dit per e-mail melden aanĀ info@amp-freqq.comĀ u dat u het product wilt retourneren, waarbij u precies aangeeft welk product en wanneer u het hebt gekocht, en alle details over het defect of een andere reden voor retourzending geeft. We zullen dan een retournota afgeven. Als u het product naar ons verzendt zonder een retournota, kunnen we mogelijk niet voldoende details identificeren om ons in staat te stellen uw klacht te behandelen.
 • Stuur bij het retourneren van een defect product een briefje mee waarin duidelijk de fout wordt vermeld en wanneer deze zich voordoet of is ontstaan.
 • De meeste producten worden gedekt door de fabrieksgarantie voor minimaal 12 maanden. Controleer eerst de stekker, zekering, batterijen en de gebruiksaanwijzing ervan.
 • Als we het erover eens zijn dat een product defect is, zullen we:
  • de kosten van het retourvervoer terugbetalen;
  • repareer of vervang het product naar keuze.

10. Regelgeving voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur 2013

 • Deze voorschriften bepalen dat leveranciers van apparatuur zoals winkels in de winkelstraat en internetwinkels consumenten moeten toestaan hun afgedankte apparatuur kosteloos terug te sturen.
 • Onze verplichting is om elk elektronisch of elektrisch product van u terug te nemen wanneer u een vervangend product koopt voor soortgelijk gebruik.
 • Als u van deze service gebruik wilt maken, moet u uw afvalproduct binnen 28 dagen na aankoop van uw nieuwe item retourneren. U moet de transportkosten aan ons betalen.

11. Buitenlandse belastingen, invoerrechten en invoerbeperkingen

 • Wanneer u een product koopt voor levering buiten het Verenigd Koninkrijk, kan uw aankoop onderhevig zijn aan invoerrechten, belastingen of beperkingen. We kennen deze niet en nemen er geen verantwoordelijkheid voor.
 • U bent de importeur die verantwoordelijk is voor de aankoop van een product dat u rechtmatig kunt importeren, dus zorg ervoor dat u in staat bent om te voldoen. Houd er ook rekening mee dat douane-expediteurs uw pakket mogelijk openen en het niet goed opnieuw verzegelen.

12. Ontevredenheid over een product

 • Onze belangrijkste taak is om uw absolute tevredenheid te garanderen. We zullen er altijd naar streven om dat doel te bereiken. Als u om welke reden dan ook niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, neem dan binnen 30 dagen contact met ons op en wij zullen u helpen en zo niet, de volledige aankoopprijs terugbetalen.
 • Als u de klachtenprocedure zoals uiteengezet op onze website niet volgt, kunnen we u en het product dat u hebt gekocht mogelijk niet identificeren.

13. Software-updates

 • De software wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Als u informatie over updates wilt ontvangen, registreer u dan via onze website. Geen enkele andere instructie voor ons is acceptabel. Registratie omvat ook het nemen van uw e-mailadres. We sturen alle informatie naar dat adres. We weten nu niet wat er zal worden bijgewerkt, noch wanneer, noch tegen welke prijs.
 • Het product blijft functioneren zonder software-updates.

14. Beperkingen op wat u op onze website mag plaatsen

 • U gaat ermee akkoord dat u onze website niet zult gebruiken of iemand anders zal gebruiken om inhoud te plaatsen die is of kan:
  • kwaadaardig of lasterlijk zijn;
  • bestaan uit commerciĆ«le audio-, video- of muziekbestanden;
  • onwettig, obsceen, aanstootgevend, bedreigend of gewelddadig zijn;
  • seksueel expliciet of pornografisch zijn;
  • waarschijnlijk iemand bedriegen of worden gebruikt om zich voor te doen als iemand, of om uw identiteit, leeftijd of affiliatie met een persoon verkeerd voor te stellen;
  • de indruk wekken dat het van ons afkomstig is of dat u met ons verbonden bent of dat wij u of uw bedrijf hebben onderschreven;
  • om wachtwoorden of persoonlijke informatie van iemand vragen;
  • worden gebruikt om goederen of diensten te verkopen of voor enig ander commercieel gebruik;
  • iets anders dan woorden opnemen (dwz u neemt geen symbolen of foto's op) behalve een foto van uzelf in uw profiel op de plaats die wij aanwijzen;
  • onvolledig of onnauwkeurig zijn of op een andere manier worden ingediend dan gevraagd door onze website;
  • vraag persoonlijke informatie van andere gebruikers en plaats geen onnodige persoonlijke informatie over u of een gebruiker zonder zijn toestemming.
  • link naar een van de hierboven gespecificeerde materialen, in deze paragraaf.
  • stuur leeftijd-ongepaste communicatie of inhoud naar iedereen onder de 18 jaar.

15. Uw plaatsing: beperkte inhoud

In verband met de onderstaande beperkingen kunnen we een bericht weigeren, bewerken of verwijderen dat niet aan deze voorwaarden voldoet.

Naast de hierboven uiteengezette beperkingen, mag een Boeking niet bevatten:

 • hyperlinks, anders dan die specifiek door ons zijn geautoriseerd;
 • trefwoorden of herhaalde woorden, die niet relevant zijn voor de geplaatste inhoud.
 • de naam, het logo of het handelsmerk van een andere organisatie dan de uwe.
 • onnauwkeurige, valse of misleidende informatie.

16. Hoe we omgaan met uw inhoud

 • Ons privacybeleid is sterk en nauwkeurig. Het voldoet volledig aan de huidige Britse wetgeving waarin de General Data Protection Regulation (GDPR) is opgenomen.
 • Als u inhoud op een openbaar gebied van onze website plaatst, wordt deze beschikbaar in het publieke domein. We hebben geen controle wie het ziet of wat iemand ermee doet.
 • Zelfs als de toegang tot uw tekst achter een gebruikersregistratie ligt, blijft deze effectief in het publieke domein omdat iemand zich alleen hoeft te registreren en in te loggen om toegang te krijgen. U moet daarom vermijden dat u onnodige vertrouwelijke informatie plaatst.
 • U machtigt ons nu onherroepelijk om feedback, opmerkingen en beoordelingen over uw activiteit via onze website te publiceren, ook al kan deze lasterlijk of kritiek zijn.
 • Het plaatsen van inhoud van welke aard dan ook verandert uw eigendom van het auteursrecht daarin niet. We hebben er geen claim over en we zullen uw rechten niet voor u beschermen.
 • U begrijpt dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw schending van de intellectuele eigendomsrechten, laster of enige wet van iemand anders, die kan optreden als gevolg van inhoud die door u is gepost.
 • U accepteert alle risico's en verantwoordelijkheid om te bepalen of enige inhoud zich in het publieke domein bevindt en niet vertrouwelijk is.
 • Breng ons op de hoogte van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

17. Verwijdering van aanstootgevende inhoud

 • Voor alle duidelijkheid, deze paragraaf is gericht aan iedereen die voor welk doel dan ook op onze website komt.
 • We zijn niet verplicht om de activiteit van een klant voor welk doel dan ook te volgen of vast te leggen, noch aanvaarden we enige verantwoordelijkheid om internetgerelateerde activiteiten te controleren of te controleren. We kunnen dit echter zonder kennisgeving aan u doen en zonder opgaaf van redenen.
 • Als u beledigd bent door enige inhoud, is de volgende procedure van toepassing:
  • Uw claim of klacht moet bij ons worden ingediend in het formulier dat beschikbaar is op onze website, of dezelfde informatie bevatten als gevraagd in ons formulier. Het moet per post of e-mail naar ons worden verzonden.
  • we zullen de aanstootgevende inhoud verwijderen zodra we redelijkerwijs in staat zijn;
  • nadat we een claim of klacht hebben ontvangen, zullen we onderzoeken, voor zover wij alleen beslissen;
 • We kunnen de inhoud opnieuw instellen waarover u hebt geklaagd of niet.
 • Met betrekking tot een klacht die door u of iemand namens u is ingediend, of u nu onze klacht gebruikt of niet, verleent u ons nu onherroepelijk een licentie om de klacht en alle daaruit voortvloeiende correspondentie en communicatie onbeperkt te publiceren.
 • U stemt er nu mee in dat als een klacht lichtzinnig of irritant door u wordt ingediend, u ons de kosten van ons onderzoek, inclusief eventuele juridische kosten, zult terugbetalen.

18. Beveiliging van onze website

Als u onze website schendt, zullen we juridische stappen tegen u ondernemen.

U stemt er nu mee in dat u geen enkele andere persoon toestaat en:

 • wijzigen, kopiĆ«ren of schade of onbedoeld effect veroorzaken aan enig deel van onze website of software die erin wordt gebruikt.
 • linken naar onze website op een manier die ervoor zou zorgen dat het uiterlijk of de presentatie van de site anders zou zijn dan wat zou worden gezien door een gebruiker die de site heeft bezocht door de URL in een standaardbrowser te typen;
 • een deel van onze website downloaden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • verzamel of gebruik productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen;
 • informatie verzamelen of gebruiken die is verkregen van of over onze website of de inhoud, behalve zoals bedoeld in deze overeenkomst;
 • de inhoud of informatie die beschikbaar is op onze website op welke manier dan ook samenvoegen, kopiĆ«ren of dupliceren, behalve zoals toegestaan door deze overeenkomst of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw gebruik van de Services;
 • delen met een derde partij inloggegevens op onze website;
 • Ondanks bovenstaande voorwaarden verlenen wij u nu een licentie om:
  • een hyperlink naar onze website maken om een gemeenschappelijk belang voor ons beiden te bevorderen. U kunt dit doen zonder specifieke toestemming. Deze licentie is afhankelijk van het feit dat u ons of een product of dienst niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier afbeeldt. U mag geen logo of andere eigen afbeelding of handelsmerk van ons gebruiken als onderdeel van de link zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  • u mag de tekst van elke pagina kopiĆ«ren voor persoonlijk gebruik in verband met het doel van onze website of een dienst die wij leveren.

19. Onderbreking van onze service

 • Als het nodig is om onze service te onderbreken, zullen we u redelijkerwijs op de hoogte stellen waar dit mogelijk is en wanneer we oordelen dat de stilstand tijd is om het u te vertellen.
 • U erkent dat onze service ook kan worden onderbroken om vele redenen buiten onze controle.
 • U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies, al dan niet te voorzien, als gevolg van een onderbreking van onze service.

20. Intellectueel eigendom

 • We zullen onze intellectuele eigendomsrechten in alle landen verdedigen.
 • Behalve zoals hieronder uiteengezet, mag u geen van onze intellectuele eigendommen of die eigendom zijn van een derde partij en toegankelijk zijn, kopiĆ«ren, wijzigen, publiceren, verzenden of verkopen, afgeleide werken maken van, distribueren, uitvoeren, weergeven of op welke manier dan ook exploiteren. aan u via onze website.
 • U mag onze naam of logo's of handelsmerken of enige andere inhoud niet gebruiken op een website van u of die van een andere persoon.

U stemt ermee in dat u te allen tijde:

 • om niets te veroorzaken of toe te staan dat onze titel op een van onze intellectuele eigendommen kan schaden of in gevaar kan brengen.
 • ons op de hoogte stellen van elke vermoedelijke inbreuk op de intellectuele eigendom;
 • ons vrijwaren voor elk verlies of elke kosten die voortvloeien uit uw misbruik van de intellectuele eigendom;
 • bij het verstrijken of beĆ«indigen van deze overeenkomst onmiddellijk stoppen met het gebruik van de intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door het bedrijf;
 • geen naam of merk gebruiken dat lijkt op of kan worden verward met een naam of merk van ons;
 • wat betreft door ons aan u ter beschikking gestelde of voor u toegankelijke software, zult u niet:
  • een deel van de code kopiĆ«ren of wijzigen;
  • het gebruiken op een manier die niet wordt verwacht door deze overeenkomst;
  • toegang verlenen aan een andere persoon dan u, de licentiehouder in deze overeenkomst;
  • op welke manier dan ook informatie over een andere persoon of in het algemeen verstrekken.
 • gebruik de intellectuele eigendom niet, behalve rechtstreeks in ons belang.

21. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

 • De wet verschilt van land tot land. Deze paragraaf is van toepassing op verkopen in de hele EU.
 • Alle impliciete voorwaarden, garanties en voorwaarden zijn uitgesloten van deze overeenkomst. Als in een rechtsgebied een impliciete voorwaarde, garantie of termijn niet kan worden uitgesloten, dan wordt deze alinea geacht van kracht te zijn geworden, alleen voor zover nodig om die specifieke voorwaarde, garantie of termijn vrij te geven.
 • We geven geen verklaring of garantie en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor:
  • de gegevensbeveiliging van het product,
  • de beschikbaarheid of toegankelijkheid, zonder onderbreking of zonder fouten;
  • storing in hardware van u;
  • storing in een door ons geleverd product, tenzij u kunt bewijzen dat het defect was toen u het van ons ontving;
  • de voorziening of het niet leveren van een firewall;
 • We claimen geen expertkennis over welk onderwerp dan ook. We verwerpen elke verplichting of aansprakelijkheid jegens u die direct of indirect voortvloeit uit informatie die u van onze website haalt.
 • U gaat ermee akkoord dat in alle omstandigheden waarin wij aansprakelijk kunnen worden voor u, de limiet van onze aansprakelijkheid het bedrag is dat u ons in de onmiddellijk voorafgaande periode van 12 maanden voor het betreffende Product hebt betaald.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of kosten die:
  • indirecte of gevolgschade; of
  • economisch verlies of ander verlies van omzet, winst, zaken of goodwill, zelfs als een dergelijk verlies redelijkerwijs te voorzien was of we wisten dat u het zou kunnen lijden.
 • Deze paragraaf (en elke andere paragraaf die onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt) is van toepassing op onze bestuurders, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en aangesloten bedrijven (die deze bepaling kunnen afdwingen onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, evenals aan ons.
 • Als u een schending van een voorwaarde van deze overeenkomst door een persoon opmerkt, laat het ons dan weten via e-mail opĀ info@amp-freqq.com. Uw inbreng is welkom.

22. U vrijwaart ons

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor alle kosten, claims en uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit:

 • uw niet-naleving van de wet van welk land dan ook;
 • uw schending van deze overeenkomst;
 • enige handeling, verwaarlozing of verzuim door een agent, werknemer, licentiehouder of klant van u;
 • een contractuele claim die voortvloeit uit uw gebruik van een product;
 • een schending van de intellectuele eigendomsrechten van een persoon.
 • voor de toepassing van deze paragraaf gaat u ermee akkoord dat de kosten van ons beheer en onze technische tijd correct kunnen worden verhaald en redelijkerwijs kunnen worden gewaardeerd op Ā£ 100,00 per uur zonder verder bewijs.

23. Geschillenbeslechting

In deze paragraaf betekent de term ā€œADR-Providerā€ een erkende instantie onder de Alternative Dispute Resolution for Consumer Dispute Regulations 2015.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing in het geval van een geschil tussen de partijen:

 • Als u niet tevreden bent met onze diensten of een klacht heeft, moet u ons dit per e-mail meldenĀ info@amp-freqq.com
 • Als een geschil niet wordt beslecht zoals hierboven uiteengezet, hopen we dat u ermee instemt om te proberen het op te lossen door te goeder trouw met ons samen te werken in een proces van bemiddeling of arbitrage.
 • We kunnen een ADR-aanbieder voorstellen of luisteren naar uw voorstel. Als u zich op een of andere manier zorgen maakt, leest u de voorschriften op:Ā http://ec.europa.eu/consumenten / odr /.

24. Diverse zaken

 • U verbindt zich ertoe ons uw huidige landadres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer te verstrekken, zo vaak als ze worden gewijzigd, samen met alle informatie die we nodig hebben om ons in staat te stellen onze verplichtingen onder dit contract na te komen.
 • Wanneer u onze website bezoekt of berichten per e-mail naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. We communiceren met u via e-mail of door mededelingen op onze website te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat al onze elektronische communicatie voldoet aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is.
 • Als een voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst op enig moment door een jurisdictie als nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze behandeld als gewijzigd of verminderd, voor zover dit minimaal nodig is om het binnen de wetten van die jurisdictie te brengen en om te voorkomen dat het nietig wordt verklaard en het is bindend in die gewijzigde of gereduceerde vorm. Behoudens dat, zal elke bepaling worden geĆÆnterpreteerd als scheidbaar en zal op geen enkele manier invloed hebben op andere van deze voorwaarden.
 • De rechten en verplichtingen van de partijen zoals uiteengezet in deze overeenkomst gaan over op elke toegestane rechtsopvolger.
 • Als u een bepaling van deze overeenkomst schendt, kunnen we:
  • uw account beĆ«indigen en de toegang tot onze website weigeren;
  • een claim indienen bij een rechtbank.
 • Elke verplichting in deze overeenkomst die bedoeld is om na beĆ«indiging of voltooiing van kracht te blijven, blijft bestaan.
 • Geen enkele mislukking of vertraging door een partij om enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel uit te oefenen, zal werken als een verklaring van afstand, noch enige intentie aangeven om dat of enig ander recht in de toekomst te verminderen.
 • Alle communicatie die door een andere partij aan een van beide partijen wordt betekend, wordt met de hand bezorgd of per eersteklas post, aangetekende post of per e-mail verzonden.
Het wordt geacht te zijn geleverd:
bij handmatige levering: op de dag van levering;
indien per post verzonden naar het juiste adres: binnen 72 uur na verzending;
Indien per e-mail verzonden naar het adres van waaruit de ontvangende partij de laatste e-mail heeft verzonden: binnen 24 uur als de afzender geen kennisgeving van niet-ontvangst heeft ontvangen.
 • Deze overeenkomst geeft geen enkel recht aan een derde partij onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins, behalve dat enige bepaling in deze overeenkomst die de aansprakelijkheid van onze directeuren, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en gelieerde ondernemingen, kunnen op grond van die wet worden gehandhaafd.
 • Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze overeenkomst die wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle.
 • De geldigheid, constructie en uitvoering van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en u gaat ermee akkoord dat elk geschil dat hieruit voortvloeit alleen in dat land zal worden beslecht.

 

 

Kennisgeving van herroepingsrecht: Herroepingsrecht

Informatie over uw wettelijk herroepingsrecht

Uw recht om te annuleren

Volgens de Regels voor consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) 2013 hebt u het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De opzegtermijn verstrijkt 14 dagen nadat het contract is gesloten. Dat betekent dat u kunt annuleren voordat u het product heeft gedownload of dat wij het bij u hebben afgeleverd.

Hoe te annuleren

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring, die u ons per post of e-mail stuurt.