Slawter Studios Ltd Privacyverklaring

Slawter Studios Ltd is toegewijd aan het onderhouden van een vertrouwensrelatie met onze klanten, we nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. Dit privacybeleid informeert u over alle informatie die we over u vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie kunnen verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het omvat informatie die uw persoonlijke informatie zou kunnen identificeren en informatie die dat niet kon. Persoonlijke informatie is "alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon".

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Studio 2/2, The Lawn, St Marys Road, Ealing Green, Londen, W5 5ER

Door onze Amp-FreQQ-producten en website te gebruiken, gaat u akkoord met de clausules van ons privacybeleid. Als u het er niet mee eens bent, verzoeken wij u ons geen persoonlijke informatie te verstrekken en onze website onmiddellijk te verlaten.

Ons beleid is in overeenstemming met de Britse wetgeving die dienovereenkomstig is geïmplementeerd, inclusief die vereist door de EU General Data Protection Regulation (GDPR). De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonlijke gegevens. We doen dit nu door u te verzoeken de informatie op te lezen www.knowyourprivacyrights.org. We begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor onbedoelde doeleinden en niet per ongeluk in handen van een derde partij zullen vallen. We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons verstrekt te bewaren en hopen dat u dit beantwoordt.

 

De basis waarop we informatie over u verwerken

De wet vereist dat we bepalen op basis van welke van de zes gedefinieerde grondslagen we verschillende categorie├źn van uw persoonlijke gegevens verwerken en u informeren over de basis voor elke categorie. Als een basis waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken niet langer relevant is, stoppen we onmiddellijk met het verwerken van uw gegevens. Als de basis verandert, zullen we u, indien wettelijk vereist, op de hoogte stellen van de wijziging en van elke nieuwe basis waaronder we hebben vastgesteld dat we uw informatie kunnen blijven verwerken.

 

1. Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen

Wanneer u zich op onze website abonneert, een product of dienst bij ons koopt of anderszins akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, wordt er een contract gesloten tussen u en ons.

Om onze verplichtingen onder dat contract na te komen, moeten we de informatie die u ons geeft verwerken. Sommige van deze informatie kan persoonlijke informatie zijn.

We kunnen het gebruiken om:

 • verifieer uw identiteit voor veiligheidsdoeleinden
 • producten aan u verkopen
 • om u onze diensten te bieden
 • het versturen van nieuwsbrieven

We verwerken deze informatie op basis van het feit dat er een contract tussen ons bestaat of dat u ons hebt verzocht de informatie te gebruiken voordat we een wettelijk contract aangaan.

Bovendien kunnen we deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties met betrekking tot een bepaalde service die we leveren te controleren. Als we het voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar.

We zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of wordt be├źindigd door een van de partijen onder de voorwaarden van het contract.

We gebruiken agile CRM om onze nieuwsbrieven en e-mails te beheren. Er is geen tracking door derden in berichten die via Agile worden verzonden, behalve de eigen analyses. U kunt het privacybeleid van AgileCRM vinden op https://www.agilecrm.com/privacybeleid

 

2. Informatie die we met uw toestemming verwerken

Door bepaalde acties, wanneer er anderszins geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website bezoekt of ons vraagt om u meer informatie te geven over ons bedrijf, inclusief onze producten en diensten, geeft u ons uw toestemming om informatie te verwerken die mogelijk persoonlijke informatie.

Waar mogelijk proberen we uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Soms kunt u impliciet uw toestemming geven, bijvoorbeeld wanneer u ons een bericht per e-mail stuurt waarop u redelijkerwijs van ons zou verwachten dat we zullen antwoorden.

Behalve wanneer u toestemming heeft gegeven voor ons gebruik van uw informatie voor een specifiek doel, gebruiken we uw informatie niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. We kunnen het op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te volgen.

Als u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, kunnen we van tijd tot tijd uw naam en contactgegevens doorgeven aan geselecteerde medewerkers die volgens ons diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou vinden.

We blijven uw informatie op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons te instrueren op info@amp-freqq.com. Als u dit echter doet, kunt u onze website of onze diensten mogelijk niet verder gebruiken.

 

3. Informatie die we verwerken met het oog op legitieme belangen

We kunnen informatie verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, zowel voor u als voor ons, om dit te doen.

Wanneer we uw informatie op deze basis verwerken, doen we dat na zorgvuldige afweging:

 • of hetzelfde doel op andere manieren kan worden bereikt
 • of verwerking (of niet verwerking) u schade kan berokkenen
 • of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken en of u dit in de ronde redelijk vindt

We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld op basis hiervan verwerken voor:

 • het bijhouden van gegevens voor de juiste en noodzakelijke administratie van ons bedrijf
 • reageren op ongevraagde communicatie van u waarop wij denken dat u een reactie zou verwachten
 • de wettelijke rechten van een partij beschermen en doen gelden
 • het verzekeren tegen of verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om bedrijfsrisico's te beheersen
 • het beschermen van uw belangen waar wij van mening zijn dat wij hiertoe verplicht zijn

4. Informatie die we verwerken omdat we een wettelijke verplichting hebben

We zijn net als iedereen aan de wet onderworpen. Soms moeten we uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om informatie te verstrekken aan juridische autoriteiten als ze daarom vragen of als ze de juiste toestemming hebben, zoals een huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel.

Dit kan uw persoonlijke informatie bevatten.

 

Specifiek gebruik van informatie die u ons verstrekt

 

5. Informatie verstrekt met dien verstande dat deze wordt gedeeld met een derde partij

Op onze website kunt u informatie plaatsen met het oog op het lezen, kopi├źren, downloaden of gebruiken door anderen van die informatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • een bericht plaatsen op ons forum
 • een afbeelding taggen
 • klikken op een pictogram naast het bericht van een andere bezoeker om uw instemming, onenigheid of dank te betuigen

Bij het plaatsen van persoonlijke informatie is het aan u om uzelf tevreden te stellen over het privacyniveau van elke persoon die deze informatie zou kunnen gebruiken.

We gebruiken deze informatie niet specifiek, behalve om deze weer te geven of te delen.

We slaan het op en we behouden ons het recht voor om het in de toekomst te gebruiken op elke manier die we besluiten.

Zodra uw informatie het publieke domein binnenkomt, hebben we geen controle over wat een individuele derde partij ermee kan doen. We aanvaarden op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor hun acties.

Op voorwaarde dat uw verzoek redelijk is en er geen wettelijke basis voor ons is om het te bewaren, dan kunnen we naar eigen goeddunken instemmen met uw verzoek om persoonlijke informatie die u hebt gepost te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via info@amp-freqq.com.

 

6. Klachten over inhoud op onze website

We proberen door gebruikers gegenereerde inhoud te modereren, maar we kunnen dit niet altijd doen zodra die inhoud is gepubliceerd.

Als u een klacht indient over de inhoud van onze website, zullen we uw klacht onderzoeken.

Als we vinden dat dit gerechtvaardigd is of als we denken dat de wet ons daartoe verplicht, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we dit onderzoeken.

Vrije meningsuiting is een grondrecht, dus we moeten een oordeel vellen over wiens recht wordt belemmerd: die van jou of die van de persoon die de inhoud heeft geplaatst die jou beledigt.

Als we denken dat uw klacht ergerlijk of ongegrond is, zullen we hierover niet met u corresponderen.

 

7. Informatie over uw betalingswijze

Betalingsinformatie wordt nooit door ons verzameld of aan ons overgedragen, hetzij via onze website of anderszins. Onze medewerkers en aannemers hebben er nooit toegang toe.

Bij betaling wordt u doorgestuurd naar een beveiligde pagina op de website van PayPal. Die pagina kan worden gebrandmerkt als een pagina op onze website, maar wordt niet door ons beheerd.

 

8. Een bericht sturen naar ons ondersteuningsteam

Wanneer u contact met ons opneemt, hetzij telefonisch, via onze website of per e-mail, verzamelen we de gegevens die u ons hebt gegeven om te antwoorden met de informatie die u nodig heeft.

We registreren uw verzoek en ons antwoord om de effici├źntie van ons bedrijf te vergroten.

We houden persoonlijk identificeerbare informatie in verband met uw bericht, zoals uw naam en e-mailadres, om onze communicatie met u te kunnen volgen om een service van hoge kwaliteit te bieden.

U kunt per e-mail contact met ons opnemen info@amp-freqq.com

 

9. Klagen

Wanneer we een klacht ontvangen, registreren we alle informatie die u ons heeft gegeven.

We gebruiken die informatie om uw klacht op te lossen.

We kunnen ook statistieken samenstellen met informatie die uit deze bron is verkregen om het serviceniveau dat we bieden te beoordelen, maar niet op een manier die u of een andere persoon zou kunnen identificeren.

 

10. Informatie over partners en zakenpartners

Dit is informatie die u ons verstrekt in uw hoedanigheid van gelieerde onderneming of als zakenpartner.

Het stelt ons in staat om bezoekers te herkennen die u naar ons heeft verwezen en om u commissie te betalen voor dergelijke verwijzingen. Het bevat ook informatie waarmee we commissie aan u kunnen overdragen.

De informatie wordt voor geen enkel ander doel gebruikt.

We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie en de voorwaarden van onze relatie te bewaren.

We verwachten dat een gelieerde onderneming of partner ermee instemt dit beleid te beantwoorden.

 

11. Google Analytics

Verzoeken van uw webbrowser naar onze servers voor webpagina's en andere inhoud op onze website worden geregistreerd via een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Google Analytics genaamd.

Dit registreert informatie zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. Het registreert ook informatie over de software die u gebruikt om door onze website te bladeren, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, activiteiten te controleren en rapporten samen te stellen.

We gebruiken deze informatie in totaal om de populariteit van de webpagina's op onze website te beoordelen en hoe we presteren bij het leveren van inhoud aan u.

Google kan deze informatie overdragen aan derden indien dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken.

In combinatie met andere informatie die we over u weten van eerdere bezoeken, kunnen de gegevens mogelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent ingelogd op onze website.

 

12. Ons gebruik van re-marketing

Re-marketing houdt in dat u een cookie op uw computer plaatst wanneer u onze website bezoekt om u een advertentie voor onze producten of diensten te kunnen aanbieden wanneer u een andere website bezoekt.

We kunnen een derde partij gebruiken om ons van tijd tot tijd re-marketingdiensten te leveren. Als dat het geval is, dan kunt u, als u toestemming hebt gegeven voor ons gebruik van cookies, advertenties voor onze producten en diensten op andere websites zien.

 

Openbaarmaking en delen van uw informatie

13. Informatie die we verkrijgen van derden

Hoewel we uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken (behalve zoals uiteengezet in deze kennisgeving), ontvangen we soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke gegevens van derden wiens diensten we gebruiken.

Dergelijke informatie is niet persoonlijk identificeerbaar voor u.

 

Toegang tot uw eigen informatie

 

14. Toegang tot uw persoonlijke informatie

 • U kunt te allen tijde persoonlijk identificeerbare informatie die we over u hebben bekijken of bijwerken door ons een verzoek te sturen op┬áinfo@amp-freqq.com.
 • Na ontvangst van het verzoek zullen we u laten weten wanneer we u de informatie verwachten en of we een vergoeding nodig hebben om deze aan u te verstrekken.

15. Verwijdering van uw gegevens

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@amp-freqq.com

Dit kan de service die we u kunnen bieden beperken.

 

16. Verificatie van uw informatie

Wanneer we een verzoek ontvangen om persoonlijke identificeerbare informatie te openen, te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifi├źren voordat we u toegang verlenen of anderszins actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw informatie te beschermen.

 

Andere zaken

17. Gebruik van de site door kinderen

 • We verkopen geen producten of bieden geen diensten aan voor aankoop door kinderen, noch verkopen we aan kinderen.
 • Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd

18. Hoe u kunt klagen

 • Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u een klacht heeft, dient u ons dit per e-mail te melden. Ons adres is┬áinfo@amp-freqq.com.
 • Als een geschil niet wordt beslecht, hopen we dat u ermee instemt om te proberen het op te lossen door te goeder trouw met ons samen te werken in een proces van bemiddeling of arbitrage.
 • Als u op een of andere manier ontevreden bent over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office. Dit kan gedaan worden op┬áhttps://ico.org.uk/bedenkingen/

19. Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren we uw persoonlijke gegevens slechts zolang als vereist door ons:

 • Om u de door u gevraagde diensten te leveren;
 • Om te voldoen aan andere wetten, ook voor de periode die door onze belastingdienst wordt ge├źist;
 • Ter ondersteuning van een claim of verdediging in de rechtbank.

20. Naleving van de wet

Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de wet van elk land of rechtsgebied waarin we zaken willen doen. Als u denkt dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, dan horen wij dat graag van u.

Uiteindelijk is het echter uw keuze of u onze website wilt gebruiken.

 

21. Updates van het privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring zo nodig van tijd tot tijd bijwerken. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website staan op de dag dat u onze website gebruikt. We raden u aan om een kopie af te drukken voor uw administratie.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan alsjeblieft contact op Neem contact met ons op (info@amp-freqq.com).